Vztahy bez hierarchie (Lidé a permakultura)

490 Kč 20 €

Vztahy bez hierarchie (Lidé a permakultura)

Jedna z nejinspirativnějších postav zeleného hnutí, britská advokátka, spisovatelka a ekologická lobbistka Polly Higginsová o této knize prohlásila, že je cestou do nového světa. Nyní se zásadní dílo světoznámé permakulturní lektorky a mentorky Looby Macnamarové s názvem Vztahy bez hierarchie konečně dostává i k českým čtenářům. Přístupným, inspirativním a kreativním způsobem se dozvíte, jak čelit hodnotové krizi ve společnosti, jak vyřešit špatně nastavenou komunikaci v zaměstnání nebo překonat environmentální žal či dopady ekonomického úpadku. Permakulturní principy pomáhají v práci, rodině, zájmových skupinách i v osobním rozvoji.
S pomocí permakulturních nástrojů můžete analyzovat svůj vlastní způsob života, ujasnit si své motivy a cíle, vnášet do vztahů kolem sebe víc vzájemného respektu, naslouchání a spolupráce, a v duchu permakulturní etiky vytvářet harmonické a fungující vztahy v lidských ekosystémech. Looby přináší desítky konkrétních návodů a nástrojů, jak toho docílit.
K tématu parmakutlrury se podívejte ještě na Ekosystémy měst budoucnosti, k tématu celostního přístupu k životu pak na knihy Gabora Matého, nehierarchickým vztahům se věnuje Respektovat a být respektovánBudoucnost organizací mapuje evoluci toho, jak se člověk organizuje s druhými do skupin. Tématu systémů budoucnosti potom hledejte v knihách, které najdete v balíčcích Nová ekonomika - Vše, co potřebujete vědět o novém ekonomickém systémuDekonstrukce konzumu a dále pak v titulech Slepé skvrnyKdo vaří ekonomům, Imperiální způsob života Dějiny světa. 

Koupit knihu

Online v ČR a SR

490 Kč

Proč si přečíst

 • Objevná a pro mnohé čtenáře převratná kniha – dokonce natolik, že nastolí změnu v životě. Ostatně i proto o knize Vztahy bez hierarchie (Lidé a permakultura) jedna z nejinspirativnějších postav zeleného hnutí, britská advokátka, spisovatelka a ekologická lobbistka Polly Higginsová prohlásila, že „je cestou do nového světa“.
 • Vztahy bez hierarchie konečně vyvádějí filosofii permakultury ze zahrad, farem nebo veřejného prostoru měst – kniha dokládá, že principy lze úspěšně praktikovat i v oblasti vztahů na úrovni rodiny, firmy, spolku nebo jakéhokoliv jiného společenství.
 • Přístupným, inspirativním a kreativním způsobem se dozvíte, jak čelit hodnotové krizi ve společnosti, jak vyřešit špatně nastavenou komunikaci v zaměstnání nebo překonat environmentální žal či dopady ekonomického úpadku.
 • Díky řadě praktických cvičení a úkolů si osvojíte permakulturní design, který je klíčem kvašemu osobnímu rozvoji, pěstování a prohlubování vztahů; v tomto bodě se ukazuje velká zkušenost permakulturní designérky a lektorky Ivany Mertové, jež knihu přeložila, a průkopnice permakuktury Evy Hauserové, která text doprovodila cennými komentáři a doplňujícími informacemi.
 • Vduchu permakultury učí Looby pozorovat, naslouchat, vnímat okolí ... následně vše analyzovat a promítnout do cílů a cest, které k jejich dosažení mohou vést. Zní to samozřejmě a jednoduše? Tak proč tolik kolektivů (od párů až po velké korporace) trpí přesně neschopností nebo neochotou si porozumět a velmi často se hroutí...

V knize se dozvíte

 • Jak s pomocí permakulturních nástrojů analyzovat svůj vlastní způsob života, ujasnit si své motivy a cíle, vnášet do vztahů kolem sebe víc vzájemného respektu, naslouchání a spolupráce.
 • Jak v duchu permakulturní etiky vytvářet harmonické a fungující vztahy v lidských ekosystémech; jak zcela nově vnímat čas, sebe sama, hodnoty, což platí i pro soukromé společnosti, úřady, neziskové společnosti, spolky, sportovní kluby... A jak kreativně a přínosně pro všechny aktéry přijímat a překonávat problémy a překážky, jež jsou nedílnou součástí našich životů.
 • Jak pro jakoukoliv aktivitu nebo činnost vytvořit tzv. designovou síť, která do vašeho úsilívnese systém sřadou vyzkoušených vzorců a postupů. Což platí i pro plánované projekty nebo podnikatelský záměr.
 • Vknize najdete desítky konkrétních návodů a nástrojů, jak docílit vytyčených cílů: nejde o „sluníčkový“ a už vůbec ne esoterický přístup. Looby je velmi úspěšnou koučkou a mentorkou i vkorporacícha početných organizacích.
  Mimo jiné se dozvíte, jaké přínosy znamená rozmělnění striktně vyžadované hierarchie pro tzv. tyrkysové firmy a spolky – popisuje to Eva Vejvodová, zakladatelka platformy Evolucio. A Tomáš Hajzler z PeopleComm / Slušná firma dále posouvá autorčinu tezi nezbytné proměny společnosti.

Prolistujte si

Autor

Looby Macnamarová

Looby Macnamarová

Looby McNamara. Looby učí permakulturu již od roku 2002. Se svým partnerem Chrisem Evansem a dcerami Shanti a Teyou žije v Herefordshire ve VelkéBritánii na malé usedlosti o rozloze dvacet akrů. Zde zřídili výukový a demonstrační prostor s názvem Permakulturní centrum Applewood. Looby tu pěstuje jídlo, propojuje se s nádhernou přírodou a vítá lidi z celého světa. Nabízí kurzy permakultury, kulturní emergence (v angličtině Cultural Emergence), učitelské a další specializované kurzy. Miluje kreativní učební metody a ráda vymýšlí činnosti a hry, které aktivizují účastníky, obohacují učení i poznání sebe sama. Díky svému humanitnímu vzdělání má spoustu námětů, které se projevují v jejím učení i psaní. Kromě knihy Vztahy bez hierarchie (People & Permaculture) je Looby autorkou knih 7 Ways to Think Differently (7 způsobů, jak myslet jinak), CulturalEmergence: a Toolkit for Tranforming Ourselves and the World (Vynořování nové kultury: nástroje transformace nás samotných i okolního světa) a básnické sbírky Strands of Infinity (Prameny nekonečna), pravidelně také přispívá do permakulturního časopisu Permaculture Magazine a kalendáře Earth Pathways Diary. Podílí se na rozvoji a růstu permakultury ve Velké Británii, kde byla v letech 2001–2006 členkou výboru národní permakulturní organizace, z toho dva roky předsedkyni. Stále je aktivní členkou permakulturní komunity a vedoucí učitelkou uchazečů o diplom DAPD–Diploma of Applied Permaculture Design. Looby se také podílí na projektu The Mother Nature, mezinárodní skupiny, která posiluje matky na jejich osobní transformační cestě (www.mothernatureproject.org). Kromě toho, že se Looby specializuje na permakulturu, je také facilitátorkou metody Work That Reconnects. Pracovala s Jonem Youngem a projektem 8 Shields Institute a je spoluzakladatelkou projektu Cultural Emergence, který rozvíjí nástroje k pozitivní kulturní evoluci jednotlivců i komunit.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

490 Kč

Počet stran: 340 stran
Vazba: brožovaná
Rozměr: 17 × 24 cm
Hmotnost: 734 g
ISBN: 978-80-908015-7-8
Rok 1. vydání: 2022

Vaše názory