Planeta je pro byznys (i pro nás ostatní) už příliš dlouho bezedný důl a stejně tak hluboký odpadkový koš. Cokoliv je možné vytěžit, se těží a příroda už dlouho snáší libovolné množství našich odpadků a toxických látek.

Nemocná planeta

V říjnu 2018 vydala vědecká komunita zatím poslední zprávu, že tento postoj k přírodě způsobil, že nám zbývá maximálně 12 let na to, abychom odvrátili zkázu. Přitom lidstvo má tuto informaci na 100% potvrzenou již od roku 1988. Víme, že 100 firem dnes může za 71% emisí skleníkových plynů. 90% škod na přírodě, lidském zdraví vzniká ve firmách tím, jak navrhují své produkty a služby.

Budoucnost firmy

Jednou z důležitých nutných změn je fungování firem tak, aby každá existovala proto, že zlepšuje kvalitu života a také aby přebírala zodpovědnost za škody, které působí. Více viz: Manifest za slušnou firmu.

Kolibřík

Peoplecomm je mikro-firma a tedy kolibřík (mimochodem proto máme kolibříka v logu). Revoluce ale vždy začínali obyčejní lidé. A tak děláme, co můžeme v naději, že tím inspirujeme ostatní, a že to nakonec společně zvládneme (viz Příručka pro kolibříky).

Nutnost změny i knižní branže

Většina oborů se dnes mění před očima: potraviny jsou bio, bez obalu, lokální nebo sezónní, energetika z obnovitelných zdrojů, automobily na elektřinu, oděvy z biobavlny. V knižní branži ale jako by se zastavil čas. Někdo s tím začít musí, a tak jsme se rozhodli sobě i druhým ukázat, že to jde i v našem oboru. 


Co pro změnu knižní branže děláme my? 

VYDÁVÁME POUZE KNIHY, KTERÉ NÁM OTEVŘELY OČI - Vydáváme a šíříme výhradně knihy, které považujeme za očiotevírající. Věříme, že tak nejlépe přispějeme nutným společenským změnám. Minimalizujeme tím také ležáky a jejich případné vyhazování. 

ŠÍŘÍME DALŠÍ KNIHY, KTERÉ MILUJEME - Kromě našich vlastních knih vyhledáváme další tituly, kterým chceme přes náš eshop pomoci k lidem, jimž mohou otevřít oči a přispět tak k nutným změnám.

USILUJEME O ROVNOVÁHU ZÁJMŮ - Podnikáme podle principů Slušné firmy, kde jsme zakládajícími členy - tj. hledáme rovnováhu mezi potřebami všech pěti stran (zákazníků, zaměstnanců, vlastníků, komunit a planety), které naše knižní snažení ovlivňuje.

TISKNEME NA ODPAD - Tiskneme ze 100% na odpadní papír. U knihy Dobrý život ve stínu konzumní společnosti jsme si v roce 2020 poprvé spočítali úspory naší technologie tisku oproti tomu, jak se dnes běžně knihy vyrábí. Na každých 5 000 ks nákladu knihy rozsahu 640 stran ušetříme přibližně:

1 970 kg papíru
950 kg CO2 (ekv. 4 750 km jízdy průměrným osobním autem) 7 500 kg dřeva
1 500 hektolitrů vody
12 500 kWh elektřiny

(Výpočet úspor je přibližný, neboť získat přesné údaje není zatím v našich silách. Ke kalkulaci úspor byla použita data, která nám laskavě poskytly společnosti ANTALIS s.r.o. a UNIPRESS spol. s r.o. K výpočtům nás inspiroval výzkum, provedený společností Enviromental Defense Fund a dalšími členy tzv. Paper Task force, jehož cílem bylo zmapovat ekologické dopady průmyslu papíru a buničiny.)

TISKENEME PŘÍRODNÍMI BARVAMI, 100% BEZ PLASTU - Tiskneme přírodními barvami, knihy šijeme a obálky nelaminujeme. Naším cílem je zcela se vyhnout toxickým látkám a plastům. 

NAŠLI JSME IDEÁLNÍ VELIKOST KNIHY - Zoptimalizovali jsme velikost knih na 23,5 x 17 cm - abychom zminimalizovali odpad, CO2, spotřebu vody a emise škodlivin.

VYHÝBÁME SE "KNIŽNÍMU TRHU" - Naše knihy nenajdete ve většinové distribuci (a pokud tam jsou, tak ne naší zásluhou nebo nám je tam prodávají kamarádi). Až každá 2. kniha se tam totiž vyhodí, běžný je manipulativní marketing a zcela nedůstojné dělení příjmů - o tom více zde. Z eko-logických i eko-nomických důvodů zasíláme knihy 2x týdně - v úterý a ve čtvrtek. Více o naší distribuci zde.

NEPOUŽÍVÁME MANIPULACI - Nevyužíváme reklamu, slevy ani jiné manipulativní marketingové praktiky. O to větší pozornost věnujeme výběru těch správných knih a péči o každou z nich tak, aby se dostaly ke správným lidem a přispěly k řešení krizí, kterým společně čelíme.

SNAŽÍME SE, ABY NAŠE KNIHY BYLY DOSTUPNÉ - Přestože nám každý rok rostou náklady (navíc skokově v souvislosti s ekologickou výrobou), jedním z našich důležitých cílů je to, aby knihy zůstaly dostupné.

BALÍME DO ODPADU - Balíky a balíčky balíme do odpadního papíru, který dostáváme z tiskárny. Tím se může stát, že vám kniha přijde zabalená například do volebního plakátu strany, kterou nemáte rádi. Za to se omlouváme. Nevyhazování však dáváme přednost před politikou.

EXPERIMENTUJEME S VAZBOU - Mnozí naši čtenáři mají dojem, že od nás obdrželi poškozenou knihu. V 99 % případů je však kniha zcela trvanlivá – jen byla vyrobena nezvyklým (planetu a lidské zdraví co možná nejvíc respektujícím) způsobem. Viz např. vazba knihy Sláma v botách 2:

SÁZÍME I EBOOKY - Všechny knihy, u kterých máme práva, převádíme také do e-formy.

PODPORUJEME  KNIHY Z DRUHÉ RUKY - Spustili jsme bazar, abychom umožnili i prodej z druhé ruky.

SNIŽUJEME CO2 - Ve spolupráci s CI2 jsme změřili CO2 našich knih. Naší vizí je snižování a kompenzace naší uhlíkové stopy - viz zde

POSÍLÁME 1% PRO PLANETU - Jsme členem 1% pro planetu. Každý rok se tak dobrovolně zdaňujeme a minimálně jedno procento našich příjmů posíláme Hnutí duha, jejichž jsme partnerem. 

DĚLÁME CHYBY - A na nich se snažíme učit – jak od ostatních, tak především u sebe – a zlepšovat se, aby naše snažení přinášelo ovoce a my jsme se za sebe nemuseli stydět. 

JSME PODPOROVÁNI ČTENÁŘI - Nemáme za sebou miliardáře, žádnou mediální korporaci, nechodíme do dalších zaměstnání, která by naše knižní snažení dotovala. Veškeré naše knihy a další návazné aktivity financujeme z příjmů od našich čtenářů. Z nich navíc hradíme i veškeré naše neziskové aktivity (zapojení ve škole našich dětí, u nás doma v Komořanech, aktivity Slušné firmy a veškerou publikační a přednáškovou činnost). Příjmy z Peoplecommu také živí naši rodinu. 

Zde je video o tom, proč jsme se proto rozhodli a co děláme pro to, aby naše knihy měly maximální možný dopad a co nejméně škodily: 

Proč to všechno? Protože planeta prostě není bezedný důl ani bezedný odpadkový koš, přestože si to dnes většina lidí myslí. Je to náš jediný společný domov, který máme. Situace je vážná. A my se za sebe nechceme stydět. Pokud podnikáte, zkuste to jako my. Lépe se pak usíná. I pohled do zrcadla je snesitelnější. A jestli jste někde v roli zaměstnance nebo zákazníka, přesvědčte své firmy, ať podnikají tak jako by na planetě Zemi záleželo, protože ono na ní záleží.

Takže toto děláme my.
Podělte se o to, co děláte vy.

Díky!

Tomáš Hajzler 
Peoplecomm