Velká část obyvatel zemí globálního severu žije stále ještě v časech relativního blahobytu, i když začíná být stále očividnější, že čelíme mnohačetným krizím zde

S covidem jsme si připomenuli hrozbu epidemií, s válkou na Ukrajině narůstající nebezpečí velkých ozbrojených konfliktů a atomové hrozby, s konfliktem v Gaze se pak provalilo, že západní koncepce lidských práv a solidarity se vztahuje pouze na bílé lidi a jejich přátele a že holocaust je ve 21. století stále možný. 

Prudce se zvětšují globální nerovnosti, stále užší skupinka superbohatých bohatne, zatímco většina nás ostatních chudne. Čím více se koncentruje ekonomická moc, tím více se koncentruje i moc politická. Demokracii střídá oligarchie, moc lidí je nahrazována mocí peněz. 

Vedle tohoto „sociálního kolapsu“ definovali vědci devět planetární mezí, v nichž je třeba udržet lidskou aktivitu, pokud chceme Zemi uchovat pro člověka obyvatelnou. V době vydání této knihy bylo těchto mezí překročeno již šest a neděje se nic podstatného, co by „kolaps ekologický“ zastavilo, nebo aspoň zpomalilo. 

Nejpalčivější jsou čtyři následující hrozby: 1) blížící se kolaps ekosystémů, 2) riziko atomového konce lidstva, 3) astronomický nárůst příjmových a majetkových nerovností, s tím související nárůst extremismu a vzestup ultrapravice, 4) nekontrolovaný vývoj umělé inteligence a naše data v rukou úzké skupiny technologických oligarchů. 

Z pohledu nás běžných lidí, tedy z pohledu přežití našeho druhu, by světoví lídři neměli řešit nic jiného než tyto čtyři hrozby. Místo toho však většina z nich dělá to, co naplňuje zájmy oligarchů – zamlžují skutečný stav věcí, oddalují nutné změny a naši pozornost odvádějí k zástupným konfliktům a malichernostem. Nikdy nebylo tak oči-vidné, jaké jsou skutečné cíle „ředitelů zeměkoule“, jak náš Matrix (ne)funguje a jak moc nám politici a média lžou. 

V historii to byly často knihy, které v časech krizí otevíraly oči, propojovaly lidi a ukazovaly cestu dál. V PeopleCommu věříme, že obzvláště v době astronomického nárůstu propagandy na úkor hledání pravdy jsou naučné knihy opět místem, kde se lze dobrat skutečné podstaty problémů a kde hledat řešení. Jsme přesvědčení, že knihy jsou stále ještě tím, co nás dokáže ze stále se zhoršující situace vyvést.

V mainstreamu chybějí vize, jak se z této slepé ulice vymotat. Pokud se v bohatých zemích vůbec nějaká zrodí, zpravidla odkazuje na ekonomický růst a na technologie, které za nás mají všechny trable vyřešit. Bohužel tomu tak není – slepá víra v technologie jen zrychluje naši cestu do záhuby.

Lidé jsou si odcizení a znesváření proto, že jsou od sebe mocnými oddělováni. Většina z nás nezná ty, kteří vypěstovali, co jíme, ušili, do čeho se oblékáme, a vyrobili věci, jimiž se obklopujeme. Položky dennodenní potřeby často obletí planetu, než se dostanou k nám, to vše s devastujícími dopady pro planetární ekosystémy. Mnozí neznají ani své sousedy. Místní ekonomika je často tak rozbitá, že lidé mohou doma pouze přespávat – za prací, nákupem, vzděláváním dětí a volným časem musejí odjíždět jinam. Nepracujeme, abychom sloužili lidem, které známe. V této odcizenosti a atomizaci je snadné lidi rozdělit a hýbat jimi jako figurkami na šachovnici.

Máme-li mít nějakou šanci, ekonomickou globalizaci je třeba vyvážit lokalizací. Z posedlosti ekonomickým růstem, tj. z non-stop financializace života, je nutné přehodit výhybku na uspokojování potřeb lidí při respektování limitů planety. Potřebujeme znovu vynalézt principy dobrého života.V PeopleCommu vydáváme a šíříme knihy, které nám samotným otevřely oči, vysvětlují podstatu problémů doby a ukazují možnosti, jak se těmto problémům postavit. Pokud věříte v totéž co my, pomozte nám je šířit.Děkujeme.Tomáš Hajzler PeopleComm 

Děkujeme!

Tomáš Hajzler 
Peoplecomm