Knihy vydáváme a šíříme proto, že věříme, že mohou stále ještě změnit svět. Proto v závěru každé knihy najdete také odkaz na „Příručku pro kolibříky“, k jejímuž sepsání nás inspirovala následující bajka:

Hoří les. Všechna zvířátka už utekla a zdržují se v bezpečné vzdálenosti u řeky. Jediný kolibřík ještě létá od řeky k lesu, se zobáčkem plným vody, kterou pak pokaždé vypustí na hořící les. Ostatní si klepou na čelo a říkají: „Co blbneš? Vždyť to nemá cenu!“ Kolibřík se na ně ale jenom podívá a řekne: „Dělám, co můžu.“

Jsme první generace, která na vlastní kůži pocítila vliv změny klimatu. Zároveň jsme poslední generace, která s tím stále ještě může něco udělat, i když vedle klimatického kolapsu čelíme ještě mnoha dalším, podobně nebezpečným krizím. Hrozba, že během krátké budoucnosti skončí organizovaný život homo sapiens, je zcela reálná.

Z uvědomění toho, co nám hrozí, je velmi snadné propadnout depresi. V jedné české pohádce se ale zpívá: „... dělání všechny smutky zahání.“ A my tak víme, že nejlepším lékem na úzkost a žal je něco dělat. Tak jako ten kolibřík.

Změny je třeba udělat především na systémové úrovni. Historie nás však učí, že k těmto velkým změnám docházelo tak, že se spojili jednotlivci, kteří následně společně „zatlačili“ na změnu systému. V tomto smyslu se každý kolibřík počítá a platí, že čím více nás bude a čím lépe se propojíme, tím větší šanci na změnu máme.

Co dělat jako občan?

Přestaňme sledovat, co pro nás vybírají algoritmy na sociálních sítích, vypněme televizi a vyhněme se pravidelnému „sledování zpráv“. „Zprávy“ jsou z velké části PR/propagandou, nikoliv informacemi, jejichž cílem by bylo pomoct nám lépe žít.

Jeden ovlivňujeme druhého, a tak největší dopad má, pokud se pro své okolí staneme inspirací – tedy když budeme dělat to, co nás opravdu naplňuje, co nám jde a v čem tak můžeme mít na své okolí největší vliv. Nutnou podmínkou pro to je ale znovu-napojení se na svůj vnitřní zdroj, na sebe sama. Nejefektivnějším způsobem k tomu je už přes sedm tisíc let meditace.

Je podstatné držet se toho, co se radí pasažérům v letadle, totiž nasadit masku nejprve sobě. Pouze pokud budeme zdraví, spokojení a plní energie, můžeme dlouhodobě dělat něco i pro své okolí a pro celek.

O co lépe se nám podaří nastavit si život mimo krysí závod, o to lépe se můžeme věnovat co nejlepšímu naplnění své úlohy. Vědci ať tak zkoumají svůj obor, novináři ať nás co nejpoctivěji informují, soudci ať soudí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, právníci ať nám pomá- hají hledat vzájemně výhodné kompromisy, inženýři ať budují v souladu s přírodou, co běžný člověk potřebuje. Ten, kdo to umí s dětmi, ať se věnuje dětem, kdo umí organizovat lidi, ať nás organizuje, kdo miluje půdu, ať jde hospodařit, kdo programuje, ať svou dovednost využije k propojení a obohacení ostatních, kdo má sílu založit obchůdek u sebe v obci, ať ho založí, influenceři ať využijí svou slávu, schopnosti a fanouškovské sítě k prosazení potřebných změn.

Kdo může, ať si vybere občanskou aktivitu či hnutí, která je jeho srdci nejbližší, a společně s ostatními pak začne po zastupitelích (těch, kteří nás mají zastupovat) požadovat potřebné změny. Kde to jde, je třeba vyrazit do ulic a využít i další nástroje občanské angažovanosti. Musíme vytvořit protiváhu korporátnímu lobbingu, který momentálně dusí vlády na všech úrovních. Pokud má někdo nadání, ať vstoupí do politiky, neboť odtamtud se změny prosazují nejlépe.

Každý občan je zpravidla i sousedem. Každý z nás může udělat řadu věcí pro to, aby se z cizích sousedů znovu stali lidé známí a blízcí, kteří si mohou a chtějí pomáhat. Bez toho, že bychom se znovu propojili, se nám změny nepodaří.

Co dělat jako rodič?

Hlavním úkolem rodiče je dát dítěti do života zdravé základy. K tomu je nej- důležitější zajistit klidné, pečující prostředí dospělých a také věkově různoro- dou „smečku“. Toho docílíte nejlépe tak, že budete žít tam, kde bydlíte, a že budete pečovat o vztahy v rámci své pokrevní rodiny a sítě sousedů.

Můžete-li, nabídněte svou pomoc místní škole, školce či komunitnímu centru. Můžete uspořádat přednášku pro děti o nějakém vašem zájmu, vést kroužek, pomoct se školní zahradou, nastartovat klub spřátelených rodičů a sousedů nebo se zapojit do dalších mimoškolních aktivit. Škola se tak může stát přirozeným magnetem pro lidi z obce nebo ze čtvrtě a může vám pomoct vytvořit skutečný domov.

Mluvte s učiteli, řediteli i ostatními rodiči o tom, jak školu změnit z přípravky konformních dělníků v místo, kde děti žijí se vším všudy, kde se skutečně rozvíjejí a připravují na výzvy budoucnosti. Pokud taková škola v místě vašeho bydliště chybí, potom ji na principech sebe-řízeného vzdělání založte nebo najděte někoho, kdo má na něco takového odvahu.

Co dělat jako zákazník?

Nakupujte ideálně jen to, co potřebujete. A když už nakupujete, potom u (skutečně) místních drobných podniků. Totéž doporučujte svým souse- dům a přátelům. Velmi funkční variantou jsou hromadné nákupy pro rodinu, sousedy, přátele a/nebo kolegy. Pamatujme však na to, že kupování nových věcí je až poslední možností, jak získat, co člověk potřebuje.

Co dělat jako podnikatel?

Podnikejte, jak nejlépe dokážete. Začněte tím, že si zodpovíte svoje „proč?“ Zaměřte se na to, jak můžete svým podnikáním přispět ke zlepšení života a k řešení hrozeb, kterým čelíme, ideálně tak, abyste propojili a obohatili lidi, jichž se vaše podnikání dotýká. Mějte na paměti, že každé podnikání skládá účty pěti entitám: zákazníkům, zaměstnancům, komunitám, kde podnikáte, planetě a vlastníkům. Sdílejte, v čem se vám daří, abyste se stali inspirací pro ostatní. Pokud se dostanete do potíží, řekněte si o pomoc: zákazníkům, fanouškům, zastupitelům, sousedům.

Co dělat jako celebrita?

Pokud jste veřejně známá osobnost, využijte svého vlivu, moci a/nebo pe- něz k podpoře občanských hnutí a výše navrhovaných aktivit. Bojkotujte obory, které devastují planetu a lidské životy, jako jsou fosilní průmysl, rychlá móda a další. Postavte se green-, good- a jiným washingům, které zakrývají skutečnou podstatu problému, odvádějí naši pozornost a plýtvají drahocenným časem.

Díky a držme si palce.

Tomáš Hajzler

Vverze CZ/SK 4.0
Únor 2023