Planeta byla pro byznys dlouho bezedný důl a stejně tak bezedný odpadkový koš. Cokoliv bylo možné vytěžit se vytěžilo a příroda dlouho snesla libovolné množství toxických látek.

Nemocná planeta

V říjnu 2018 vydala vědecká komunita zprávu, že tento postoj k přírodě způsobil, že nám zbývá maximálně 12 let na to, abychom odvrátili zkázu. 100 firem dnes může za 71% emisí a 90% škod na přírodě, lidském zdraví vzniká ve firmách tím, jak navrhují své produkty a služby.

Slušná firma

Na prvním místě proto musíme změnit fungování firem (s nutnými systémovými změnami) tak, aby každá firma zlepšovala kvalitu života a přebírala zodpovědnost za škody, které působí. Více viz: Manifest za slušnou firmu.

Kolibřík

Peoplecomm je mikro-firma a tedy kolibřík (mimochodem proto máme kolibříka v logu). Revoluce ale vždy začínali obyčejní lidé. A tak děláme, co můžeme v naději, že tím inspirujeme ostatní, a že to nakonec společně zvládneme (viz Příručka pro kolibříky).

Co děláme s Peoplecommem proto, abychom co nejvíce prospěli a co nejméně ublížili?

HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY - Podnikáme podle principů Slušné firmy - tj. hledáme rovnováhu mezi potřebami všech pěti stran, které naše knižní snažení ovlivňuje.

POUZE SILNÉ KNIHY - Věříme, že knihy stále ještě dokáží změnit svět. Vydáváme pouze ty, které nás samotné uchvátily a u kterých věříme, že dokážou pohnout světem.

DALŠÍ KNIHY, KTERÉ MILUJEME - Kromě našich vlastních knih vyhledáváme další silné tituly, kterým chceme přes náš eshop pomoci k lidem, kterým mohou otevřít oči.

RECYKLOVANÝ PAPÍR, PŘÍRODNÍ BARVY - Od roku 2016 tiskneme výhradně na recyklovaný papír, minimem přírodních, netoxických barev.

ŠITÍ, ŽÁDNÉ LEPENÍ, ŽÁDNÝ PLAST - Knihy šijeme, abychom se vyhnuli toxickému lepení a obálky nelaminujeme, tj. v našich knihách nenajdete žádný plast.

OPTIMÁLNÍ VELIKOST - Zoptimalizovali jsme velikost knih na 23,5 x 17 cm - abychom minimalizovali odpad, CO2, spotřebu vody a emise škodlivin.

PŘÍRUČKA KOLIBŘÍKA - Od roku 2019 obsahuje každá kniha "Příručku kolibříka" aneb 22 věcí, které je možné dělat v období ekologické a sociální krize.

VLASTNÍ DISTRIBUCE - Knihy nejsou ve většinové distribuci (a pokud tam jsou, tak ne naší zásluhou nebo nám je tam prodávají kamarádi), kde se až každá 2. kniha vyhodí, která používá manipulativní marketing a nespravedlivě rozděluje příjmy z prodejů. Více o naší distribuci zde. 

Z eko-logických i -nomických důvodů zasíláme knihy 2x týdně - v úterý a ve čtvrtek. 

BEZ MANIPULACE - Přejeme si, aby naše knihy kupovali pouze ti, kteří je potřebují. Proto nepoužíváme slevy, žádnou placenou reklamu a marketingovou manipulaci.

EBOOKY - Všechny knihy, u kterých máme práva, převádíme do e-formy.

DOSTUPNOST - Přestože nám každý rok rostou náklady (především v souvislosti s ekologickou výrobou), jedním z našich důležitých cílů je to, aby knihy byly dostupné.

BAZAR - Spustili jsme bazar, abychom umožnili prodej z druhé ruky.

CO2 - Ve spolupráci s CI2 měříme CO2 našich knih. Naší vizí je snižování a kompenzace naší uhlíkové stopy - např. zde." 

1% PRO PLANETU - Jsme členem 1% pro planetu. Každý rok se dobrovolně zdaňujeme a
minimálně jedno procento našich příjmů posíláme Hnutí duha, jejichž jsme partnerem.

JSME PODPOROVÁNI ČTENÁŘI - Nemáme za sebou miliardáře, žádnou mediální korporaci, nechodíme do dalšího zaměstnání. Veškeré naše knihy a další návazné aktivity financujeme z příjmů od našich čtenářů. Z nich hradíme i veškeré naše neziskové aktivity (zapojení ve škole našich dětí, u nás doma v Komořanech, aktivity Slušné firmy a veškerou publikační činnost). Příjmy z Peoplecommu navíc živí i naši rodinu. 

Zde je video o tom, proč jsme se proto rozhodli a co děláme pro to, aby naše knihy měly maximální možný dopad a co nejméně škodily: 

Proč to všechno? Protože planeta není bezedný důl ani bezedný odpadkový koš. Je to náš jediný společný domov, který máme. Situace je vážná. Pokud podnikáte, zkuste to jako my. Lépe se pak usíná. I pohled do zrcadla je snesitelnější. A jestli jste někde v roli zaměstnance nebo zákazníka, přesvědčte své firmy, ať podnikají tak jako by na Planetě záleželo, protože ono na ní záleží.

Takže toto děláme my.
Podělte se o to, co děláte vy.

Díky!

Tomáš Hajzler 
Peoplecomm