Imperiální způsob života

350 Kč 15 €

Imperiální způsob života

Každodenní život a ekologická krize kapitalismu

Ulrich Brand a Markus Wissen ve svém konceptu imperiálního způsobu života zdůrazňují skutečnost, že kapitalismus znamená nerovnoměrný rozvoj a zároveň neustálou a zrychlující se univerzalizaci západního způsobu výroby a života. Logika liberálních trhů se od devatenáctého století, a zejména od druhé světové války, vepsala do každodenní praxe, která je obvykle nevědomě reprodukována. Autoři ukazují, že jsou hlavním motorem ekologické krize a ekonomické a politické nestability.
Imperiální způsob života znamená, že každodenní praxe lidí, včetně individuálních a společenských orientací i identit, se do značné míry opírají o neomezené přivlastňování zdrojů; neúměrné nároky na globální a místní ekosystémy a levnou pracovní sílu odjinud. Tato dostupnost komodit je do značné míry organizována prostřednictvím světového trhu, podporovaného vojenskou silou a/nebo asymetrickými mocenskými vztahy, jak byly vepsány do mezinárodních institucí. Imperiální způsob života navíc implikuje asymetrické a nerovné sociální vztahy na základě třídy, pohlaví a rasy v rámci jednotlivých zemí. I zde je poháněn imperativem kapitalistické akumulace, státní politikou orientovanou na růst a statusovou spotřebou. Konkrétní podmínky výroby zboží jsou v místech, kde se zboží spotřebovává, neviditelné. Imperialistický světový řád je normalizován prostřednictvím způsobu výroby a života.
Imperiální způsob života není nevyhnutelný, je lidským výtvorem, lze jej změnit a má alternativu: solidární způsob života. Jako úryvek z knihy si přečtěte:
Motorismus jako symbol společenského postavení, svobody, bezpečí a maskulinity. 
K další důležitým knihám s tématem systémové myšlení patří ty obsažené v balíčcích Nová ekonomika - Vše, co potřebujete vědět o novém ekonomickém systémuNerůst jako alter-nativa růstového kapitalismu a Dekonstrukce konzumu a dále Slepé skvrnyKdo vaří ekonomům Dějiny světa. Pro pochopení kontextu doporučujeme i Budoucnost organizací mapující evoluci toho, jak se člověk organizuje s druhými do skupin.

Koupit knihu

Online v ČR a SR

350 Kč

Prolistujte si

Autor

Ulrich Brand & Markus Wissen

Ulrich Brand & Markus Wissen

Ulrich Brand a Markus Wissen jsou němečtí političtí vědci. Brand učí mezinárodní politiku na Vídeňské univerzitě. Wissen je profesorem na Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Více viz Wikipedia a Wikipedia.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

350 Kč

Originál: The Imperial Mode of Living
Počet stran: 412 stran
Vazba: brožovaná
Rozměr: 11 × 18 cm
Hmotnost: 243 g
ISBN: 978-80-908247-7-5
Rok vydání: 2022

Vaše názory