Nerůst jako alter-nativa růstového kapitalismu

980 Kč 40 €

Nerůst jako alter-nativa růstového kapitalismu

Cenově zvýhodněný balíček toho nejlepšího, co vyšlo s tematikou nárůstu

Hnutí Nerůstu vzniklo s cílem provokovat k úvahám o tom, jak budovat lidskou společnost tak, aby zajistila dobrý život pro všechny v rámci limitů planety, tj. bez ekonomického růstu, který je nám dnes předkládán jako nutná podmínka blahobytu. Nerůst, který jako hnutí vzešlo z akademického prostředí, poukazuje na to, že neustálý tlak na další a další ekonomický růst na omezené planetě je nebezpečná lež, která nás přivedla do situace, kdy je ohroženo přežití našeho druhu (ekologický kolaps, sociální a technologický rozvrat, jaderná hrozba,... (více viz krize).
Největším přínosem Nerůstu jako hnutí je to, že propojuje všechna ostatní sociální a environmentální hnutí jako je to klimatické, lokalizační, za regenerativní zemědělství, alternativní školství, resuscitaci demokracie, "tyrkysové" organizace,... a mnohá další. Myslíme si, že to je dnes to hlavní, co potřebujeme. 
Do tohoto balíčku jsme vybrali to nejlepší, co s tematikou nárůstu v češtině vyšlo: Budoucnost je nerůst - průvodce na cestu do světa po kapitalismu, Na obranu nerůstu jako soubor esejí představujících nerůstového hnutí z pera Giorgiase Kalise a Čas: Dorůst, což je soubor esejí o dobrém životě pro všechny v rámci planetárních limitů zasazující téma do kontextu České republiky. 
Pokud je pro vás téma nerůst nové, začněte prozkoumáním webu české odnože Nerůstu, případně výstupu z první české konference na toto téma Nerůst jako alternativa růstového kapitalismu a Post-růstová firma

Koupit knihu

Online v ČR a SR

980 Kč

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

980 Kč

Vaše názory