Čas: dorůst

350 Kč 14 €

Čas: dorůst

O dobrém životě pro všechny v rámci planetárních limitů

Kniha Čas : dorůst je vedle Budoucnost je nerůst - Průvodce na cestu ke světu po kapitalismu a Na obranu nerůstu z pera předního nerůstového myslitele Giorgose Kallise je to další titul věnovaný tématu nerůstu. Všechny tři knihy najdete společně v cenově zvýhodněném balíčku s názvem: Nerůst jako alter-nativa růstového kapitalismu.
Význam této knihy je v tom, že téma zasazuje do kontextu České republiky. Kniha otevírá debatu o radikálnějších (v původním latinské smyslu slova, tedy jdoucí ke kořenům problémů) cestách i strategiích k vyřešení globální environmentální a sociální krize. Jednotlivé kapitoly pokrývají kritiku růstového kapitalismu, ale také vizi nerůstu s konkrétními politickými opatřeními jako např. maximální příjem, nerůstové byznysy či garantovaná pracovní místa. Závěrečné kapitoly knihy pak ukazují konkrétní způsoby, jak systémové změny v době mnohačetných krizí dosáhnout.
Pokud je pro vás termín "nerůst" nový, tak cílem tohoto hnutí je provokovat k úvahám o tom, jak budovat lidskou společnost bez destruktivního ekonomického růstu. Poukazuje na to, že neustálý tlak na (neomezený) ekonomický růst na omezené planetě je nebezpečná sebe-destruktivní iluze, která nás přivedla na křižovatku, na které se nyní rozhoduje, zda půjdeme dál cestou dystopie nebo zda se nám podaří vytvořit společnost, která dokáže uspokojit potřeby všech a přitom respektovat limity planety. Nerůst nasvěcuje i to, že právě nyní máme historickou příležitost postavit lidskou společnost na principech dobrého života
V širším smyslu slova je nerůst hnutí, které propojuje všechna ostatní sociání a enviromentální hnutí jako to klimatické, lokalizační, za regenerativní zemědělství, alternativní školství, resuscitaci demokracie, tyrkysové organizace,... a další. 
K tématu doporučujeme knihy, které najdete ve dvou tematických balíčcích: "Nová ekonomika" - Vše, co potřebujete vědět o novém ekonomickém systému a "Dekonstrukce konzumuTisíc stran vyprávění o tom, v čem všem náš systém ovlivňuje to, jak žijeme a jak žít moudřeji a zdravěji.

Koupit knihu

Online v ČR a SR

350 Kč

Proč si přečíst

 • Jde o první knihu od českých autorek i autorů, která akademickou debatu o nerůstu vysvětluje srozumitelným jazykem a zasazuje ji do kontextu České republiky 
 • Kniha s oporou na zdroje i pečlivou argumentaci představuje čtenářstvu základní kritiku růstového kapitalismu. Dozvíte se, proč stávající ekonomický systém není slučitelný s vyřešením ekologických problémů, dosažením větší společenské rovnosti či zajištěním dobrého života a naplněním základních potřeb pro většinu společnosti. 
 • Po přečtení knihy budete vědět, že stávající ekonomický systém není přírodním zákonem, ale pouhou volbou a jenom jednou z možností pro uspořádání ekonomik i společnosti. Kniha přináší nečetné příklady úspěšných projektů i iniciativ, které ukazují, že můžeme budovat ekonomické struktury i na základě jiných principů a hodnot. 
 • Kniha není jen sborníkem odborných i publicistických textů, ale je také uměleckým dílem, které je protkané kresbami i básněmi. 
 • Kniha jeden za druhým představuje čtenářstvu střípky nerůstové budoucnosti. Jednotlivé nerůstové politiky zasazuje do kontextu, rozebírá jejich slabá i silná místa, přibližuje základní debatu, která se o dané politice vede a hledá státy či města, ve kterých podobná politika byla úspěšně realizována.  

V knize se dozvíte

 • Jakým způsobem stávající ekonomický systém vytváří na státy i firmy tlak k nekonečnému růstu a za pomoci jakých reforem i opatření bychom ekonomiku mohli těchto tlaků zbavit? 
 • Co má společného investování s kolonialismem?
 • Proč bychom nerůstové politiky maximálního i nepodmíněného základního příjmu měli zvažovat jako alternativu pro stávající systém sociální podpory či pro politiku progresivních daní? 
 • Jak by mohla nerůstová firma růst? Jak by se vypořádala se zisky, jakou strukturu organizace by zvolila a jaké příklady jak malých, tak i velkých nerůstových firem můžeme najít v Česku i v zahraničí? 
 • Jaké technologie i inovace můžeme považovat za nerůstové a proč se pro dosažení nerůstu nemusíme vrátit do jeskyň? 
 • Proč péče je základem pro fungování ekonomik a jak ji osvobodit ze zajetí trhu?

Obsah

Prolistujte si

Autor

Nerůstový kolektiv

Nerůstový kolektiv

Martin Černý

Ekologický ekonom z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se modelováním přechodu na nízkouhlíkovou a nerůstovou ekonomiku.

Martin Čech 

Pracuje v organizaci NaZemi. Zaměřuje se na problematiku veřejných politik v oblasti práce jako například nepodmíněný základní příjem či zkracování pracovní doby a věnuje se otázce způsobů legitimizace morálních hodnot v ekonomickém systému (pojetí spravedlnosti, svobody a moci).

Naďa Johanisová 

Ekologická ekonomika. Je autorkou řady článků i několika knih a popularizátorka  environmentálně-ekonomických témat (např.  Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem či Ekonomičtí disidenti). Působí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Eva Fraňková 

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. V rámci své výzkumné činnosti se věnuje fungování sociálních podniků v ČR a nerůstu. 

Anna Kárníková 

Od roku 2019 je ředitelkou Hnutí DUHA, má zkušenost s vedením odboru pro udržitelný rozvoj na úřadu vlády či centru pro dopravu a energetiku, věnuje se sociálnímu rozměru dekarbonizace a strategiím prosazování společenské změny pro sociálně-ekologickou transformaci.

Arnošt Novák

Sociolog a aktivista, který se v rámci své vědecké činnosti věnuje sociálním hnutím, nerůstu a vztahu společnosti k životnímu prostředí.  

Josef Patočka 

Působí jako výzkumník a kampaňér v Re-setu – platformě pro sociálně-ekologickou transformaci, kde se zaměřuje na výzkum v oblasti sociálních a ekonomických souvislostí ekologické krize a budování hnutí za přechod k ekologické a solidární ekonomice.

Sabina Vojtěchová 

Působí v organizaci NaZemi jako lektorka globálních témat a příležitostně publikuje v Deníku Referendum a časopisu Sedmá generace.

Tadeáš Žďárský 

Pracuje v organizaci NaZemi a jeho hlavní prací je popularizace nerůstu v českém prostředí: o nerůstu píše články i vzdělávací metodické materiály, dělá přednášky a vede workshopy, spoluinicioval vznik Nerůstové pracovní skupiny a zakládal Nerůstovou akademii.

Áron Tkadleček

Klimatický a nerůstový aktivista, účastí se aktivit hnutí Limity jsme my nebo organizace Re-set, publikuje články a komentáře se sociálně-environmentální  tématikou.

Adam Čajka 

Pracuje v organizaci NaZemi a věnuje se vzdělávání o globálních souvislostech, facilitaci a práci s konflikty. Zaměřuje se na ekonomické alternativní prostory v Indii, zkoumá kořeny nerůstu na Globálním Jihu.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

350 Kč

Cena: 350 korun 
ISNB: 978-80-88150-51-0
Hmotnost: 0,35 kg
Rozměry: 
Počet stran: 175 
Rok vydání: 2023 
Vazba: měkká / brožovaná

Vaše názory