Ekosystémy měst budoucnosti

450 Kč 19 €

Ekosystémy měst budoucnosti

Permakulturní design jako řešení dopadů změny klimatu ve městech a posílení vztahů mezi jejich obyvateli

Kniha amerického permakulturního lektora a designéra vyvrací mýtus, že permakulturu můžeme vytvářet a rozvíjet jedině na venkově. Naopak, právě města se svou velkou koncentrací lidí, myšlenek a různorodých životních stylů představují ideální pole působnosti pro ty, kdo chtějí žít udržitelněji, v souladu s přírodou, méně konzumně. Kniha přináší nepřeberné množství námětů a řešení pro kýžené oživení měst, od zahrádek u rodinných domků přes komunitní zahrady a komunitou podporované zemědělství až po vize udržitelných a zdravých měst budoucnosti. Věnuje se také urbanismu a architektuře. Každý čtenář, který se touží aspoň zčásti odpoutat od konzumního způsobu života, zde najde inspiraci a spoustu konkrétních námětů, jak proměnit svůj život.
K tématu pěstování ve městě doporučujeme Pěstujeme ve městě, ohledně permakultury potom na Vztahy bez hierarchie, na téma lokalizace doporučujeme Naše budoucnost je lokální a kontext hledejte v knihách v balíčcích Nová ekonomika - Vše, co potřebujete vědět o novém ekonomickém systémuDekonstrukce konzumu a dále pak v knihách Slepé skvrnyKdo vaří ekonomům, Imperiální způsob života Dějiny světa. 

Koupit knihu

Online v ČR a SR

450 Kč

Proč si přečíst

 • Ryzí permakulturní přístup autora, jenž je vnímán jako jedna u ikon celého hnutí, dokládá svým přiznáním ne-permakulturního naplnění sociálních vazeb a vysoké ekologické stopy na americkém venkově – a tímto motivovaném přesunu zpět do (velko)města. Jiné prostředí, stejné principy – a stejně bohatý, košatý a soustavně obohacující život v komunitě.
 • Protože Toby Hemenway popisuje chod efektivnějších měst a zároveň definuje principy, na kterých by města měla a mohla fungovat. Nejedná se o převratné koncepční změny, ale o jednoduchá, chytrá a pragmatická řešení. 
 • Dokládá, že město nemusí být nevlídným, odlidštěným prostorem s vysokou spotřebou energií a negativními dopady na životní prostředí, právě naopak. Protože je v současnosti převažujícím ekosystémem na planetě, je třeba ho vylepšit tak, aby se v něm obyvatelům dobře žilo a zároveň města minimálně zatěžovala životní prostředí.
 • Ekosystémy měst budoucnost překypují nápady – vyzkoušenými, fungujícími i těmi, které předznamenávají nutnost adaptace a mitigace na klimatickou změnu: od řešení parkování, cyklistické dopravy, integraci popínavých rostlin, vytváření malých vodních cyklů v každé ulici, prostor je věnován také zvýšení resilience obyvatel měst a jejich vyšší potravinové soběstačnosti. 
 • Významným argumentem pro četbu knihy je rovněž fakt, že Hemenway byl sám úspěšným permakulturním designérem – dobře proto věděl, že v libovolné struktuře musí mít každý prvek více funkcí a je třeba, aby prvky byly mezi sebou vzájemně a logicky propojeny. Učí nás, jak uvědoměle nakládat se všemi dostupnými zdroji, ke kterým patří městská zeleň, voda, energie i lidské společenství.

V knize se dozvíte

 • Zjistíte, proč má městské prostředí mimořádně stimulující účinek na své obyvatele a z jakého důvodu bude člověk žijící v pětimiliónovém městě třikrát kreativnější nežli jedinec žijící ve městě se statisícem obyvatel.
 • Naučíte se, jak využít veřejný prostor pro utužení komunit – co vůbec komunity jsou, jak se tvoří, co sledují a proč jsou tak důležité pro udržitelnost měst; ostatně je to něco, co velmi dobře funguje v USA i vzápadní Evropě a v Česku se komunity etablují velmi pozvolna (navíc si je řada lidí stále plete s komunou...).
 • Čtenář v Hemenwayově knize najde skvělá, praktická řešení nejen pro veřejný prostor a domy s více bytovými jednotkami, ale především pro městské rodinné zahrady. Filtrace a využívání dešťové i odpadní vody, tzv. šedé, včetně technických návodů jak na to. Chov drobných, povolených druhů hospodářských zvířat od králíků po včely, mezi která jsou počítány i nenahraditelné žížaly.
  Dozvíte se, jak sminimálními vstupy změnit okrasné zahrady kolem rodinných i bytových domů na užitečné ostrovy plné života sřadou funkcí, včetně produkce potravin; osvojíte si, jaké typy záhonů založit a v jakém sponu rostliny sázet, aby výnos byl maximální i na té nejmenší zahradě. Součástí knihy je i seznam jedlých rostlina plodin, které lze v intravilánu měst sbírat.
 • Ale především hlouběji proniknete do filosofie permakultury, která je stále rozšířenějším a úspěšným lékem na konzumní život postavený na soustavném přísunu zdrojů zvenčí; do českého kontextu autorovy zkušenosti zařadila poučeným překladem průkopnice permakultury v Česku Eva Hauserováa zasvěcenými komentáři a glosami text doplnili Jiří Dlouhý, hlava Společnosti pro trvale udržitelný život, a Petr Gibas, který v rámci Sociologického ústavu zkoumá komunitní aktivity ve městech.

Prolistujte si

Autor

Toby Hemenway

Toby Hemenway

Toby Hemenway (1952–2016) byl jedním z nejznámějších světových propagátorů permakultury. Napsal patrně nejprodávanější permakulturní příručku vůbec, Zahradu Gaii. Vystudoval biologii na Tufts University a pracoval po mnoho let jako výzkumník v oborech genetiky a imunologie, nejprve v univerzitních laboratořích na Harvardu a na University of Washington v Seattlu, pak ve velké firmě Immunex, specializované na lékařské biotechnologie. Zhruba v době, kdy začínal cítit stoupající nespokojenost se směrem, kam se biotechnologie ubírají, objevil permakulturu, designový přístup založený na ekologických principech a vytvářející udržitelnou krajinu, obydlí i pracoviště. Následovala změna životní dráhy a Hemenway s manželkou strávili deset let vytvářením venkovské permakulturní usedlosti v jižním Oregonu. Od roku 2004 žil a učil na univerzitě v Portlandu a v roce 2010 přesídlil do Sebastopolu v Kalifornii. V letech 1999–2004 pracoval jako šéfredaktor časopisu Permaculture Activist, zabývajícího se ekologickým designem a udržitelnou kulturou, působil takéjako lektor permakultury. Publikoval články včasopisech jako Whole Earth Review, Natural Home a American Gardener. Více zde.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

450 Kč

Počet stran: 328 stran
Vazba: brožovaná
Rozměr: 17 × 24 cm
Hmotnost: 722 g
ISBN: 9788090801523
Rok 1. vydání: 2022

Vaše názory