Vášeň západní mysli

490 Kč 21 €

Vášeň západní mysli

Proměny myšlenek, které vytvořily náš svět

Představte si, že by se vaše paměť zredukovala na měsíční výsek minulosti. Neovlivnilo by to základní funkce vaší řeči, kognitivních a emocionálních center, ale ztratili byste všechny hlubší vztahové vazby a všechny komplexní pocity a myšlenky, které se vytvářejí postupným vrstvením životních zkušeností v průběhu času. V důsledku toho by se vaše prožívaná identita smrskla na žalostný stín své skutečné hloubky a bohatství. Nuže, něco podobného se nám stalo ve vztahu k naší vlastní duchovní a kulturní historii. Existenciální zmatek, ztráta celkového smyslu, hodnotové vykořenění, ochromení vůle, zakotvení v úzce subjektivních zkušenostech a neschopnost propojit náš osobní příběh s širším příběhem našeho světa jsou projevy odtržení naší vlastní psyché od jejích hlubších vrstev. Velká krize identity, v níž se naše civilizace nachází, je jejím důsledkem. To, co je potřeba udělat, je skutečné duchovní probuzení - vůči kráse našeho světa, vůči vzácnosti darů, kterými jako lidské bytosti oplýváme, vůči křehkosti nesmírného privilegia žít, tvořit a milovat v této jedinečné době. Jen my sami můžeme učinit rozhodující krok k takovému probuzení. Žádná kniha to za nás neudělá. Kniha však může vykouzlit příběh, který nás zaujme natolik, že takový krok začneme považovat nejprve za možný a poté za něco, po čem sami začneme toužit. A právě tak na člověka působí příběh o cestě západní psyché, který vypráví Richard Tarnas (1950-). 

Koupit knihu

Online v ČR a SR

490 Kč

Proč si přečíst

  • Žijeme v jednom z těch vzácných období, jakými jsou konec klasického starověku nebo začátek novověku, kdy se pod obrovským tlakem a s obrovským úsilím zásadně mění chápání základního chápání reality: role člověka v přírodě a ve vesmíru, statutu lidského poznání, základů morálních hodnot, nesčetných dilemat, jež přináší pluralismus a relativismus, duchovního rozměru života, směřování a smyslu (pokud vůbec) dějin a evoluce. Něco umírá a něco se rodí. Sázky jsou vysoké, protože jde o budoucnost celého lidstva i samotné Země. I když výsledek tohoto nesmírně závažného okamžiku v dějinách naší civilizace je zcela nejistý, kniha přináší nejen hluboký vhled do celé této situace, ale také inspirativní nástin toho, jak tuto velkou výzvu proměnit na příležitost.
  • Jde o nejpřehlednější a nejstručnější výklad toho, co by měl každý rozhleděný člověk vědět o dějinách západního myšlení. Žádný jiný takový přehled neposkytuje ve stejném rozsahu tak jasné a hluboké pochopení metamorfóz světonázorů.
  • Jde o mimořádné vědecké dílo, které nejenže uvádí dějiny západního myšlení do náležité perspektivy, ale také z nich vyvozuje nové poznatky týkající se vývoje našeho myšlení a budoucnosti celého lidského snažení. 
  • Brilantně zprostředkovává drama protichůdných otázek o mysli a hmotě, víře a rozumu, kosmologii a vědě, svobodě a determinismu.
  • Tarnasovi se podařilo zvážit tisíce faktů a spojit je do úchvatné intelektuální syntézy, podané dokonalou, elegantní prózou, která čtenáře unáší s dynamikou románu.

V knize se dozvíte

  • Že náš světonázor není jen způsob, jakým se díváme na svět, naopak, vstupuje do našeho nejhlubšího nitra, kde kde vytváří jádro naší bytosti a zrcadlí, posiluje a dokonce vytváří struktury a možnosti našeho vnitřního života. Zásadně ovlivňuje naše duševní a fyzické prožitky, základní vzorce našeho vnímání, poznávání a interakce se světem. Vychází také ven, kde naše přesvědčení a teorie, naše mapy, naše metafory, naše mýty a interpretační předpoklady utváří naši vnější realitu a tisíci jemnými vzájemně se ovlivňujícími způsoby formuje možnosti, které nám svět nabízí. 
  • Co je tím těžko uchopitelným faktorem nebo dokonce celým souborem faktorů, které tvoří hlubší základ všech našich civilizačních problémů?
  • Jak naprostý metafyzický zmatek (a ztráta pevné půdy pod nohama), jenž prostupuje celým současným životem a projevuje se v ostře pociťované absenci adekvátního, všeobecně přijímaného, smysluplného řádu, souvisí s krizí moderního metapříběhu. 
  • Že hluboký pocit vnitřního odcizení postihující moderní já se netýká jen osobní izolaci jednotlivce a moderní masové společnosti, ale také duchovního odcizení moderní duše ve vesmíru, který byl zbaven „vnitřního“ a „duchovního“ rozměru. 
  • Jak vypadá nástin rodícího se civilizačního metapříběh přesahujícího jednotlivé kultury a subkultury, který kolektivní lidské existenci může přinavrátit soudržnost a srozumitelnost.

Obsah

Prolistujte si

Autor

Richard Tarnas

Richard Tarnas

Richard Tarnas (1950, Ženeva) vyučuje filozofii a kulturní historii na Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku, kde také založil program Filozofie, kosmologie a vědomí. Kromě toho vyučuje archetypální a hlubinnou psychologii na Pacifica Institute v Santa Barbaře. Je autorem knihy The Passion of the Western Mind (Vášeň západní mysli), která se stala mezinárodním bestsellerem a používá se na řadě univerzit jako základní studijní text. Jeho druhá kniha Cosmos and Psyche získala cenu Kniha roku udělovanou Vědeckou a lékařskou asociací. Richard Tarnas působil jako prezident Mezinárodní transpersonální asociace a byl členem správní rady Institutu C. G. Junga v San Francisku. Kromě pravidelné výuky se věnuje přednáškovým turné po celých Spojených státech a Evropy. 

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

490 Kč

Název v originálu: The Passion of the Western Mind Název: Vášeň západní mysli
Autor: Richard Tarnas
Překlad: Vlado LobotkaVydavatel: Inštitút Gaia, o.z.
Počet stran: 508
Vazba: brožovaná
Rozměr: 160(s) x 230(v)
Hmotnost: 799 g
ISBN: 978-80-973-281-2-2
Rok 1. vydání (CZ): 2023
Rok 1. vydání (Intl): 1993
Jazyk: český
Tiskárna:
P+M Turany

Vaše názory