Jak děti získávají "akademické" dovednosti bez formálního vyučování

230 Kč 10 €

Jak děti získávají "akademické" dovednosti bez formálního vyučování

Vybrané texty předního propagátora sebeřízeného vzdělávání Petra Graye II.

Druhá kniha ze série těch, které navazují na knihu Svoboda učení (dnes už pouze jako ebook) a jsou souborem vybraných a upravených esejí, které velký propagátor svobody učení Peter Gray publikoval na svém blogu v rámci časopisu Psychology Today. Tento, druhý díl se věnuje způsobům, jak děti získávají “akademické” dovednosti bez formálního vyučování, typicky v matematice nebo čtení. Kniha je volným pokračováním prvního dílu s názvem Důkaz, že sebeřízené vzdělávání funguje. 
Společná linka, která protíná celou sérii, je sebeřízené vzdělávání. Autor se v tomto dílu opírá o zkušenosti konkrétních lidí i vědecké studie. Porovnává sebeřízené vzdělávání se vzděláváním progresivním a objasňuje jeho užitečnost a efektivitu. S knihou Svoboda učení se překrývá v první kapitole s názvem "Jak se deti učí číst".
A proč jsou knihy s tématem sebeřízení vzdělávání dnes tolik důležité? Přechod od povinného, nařízeného vzdělávání k sebeřízenému, je jedním z nejdůležitějších kroků, který potřebujeme jako lidstvo učinit. Máme-li se jako druh posunout ve vývoji dál a postavit se krizím, kterým nyní čelíme, je to nevyhnutelné. Česká republika má mezi zeměmi OECD jednu z nejsvobodnějších legislativ, která sebeřízené vzdělávání, do velké míry, umožňuje. Je nyní především na rodičích, jak tuto příležitost využijí. Texty Petra Graye a u nás např. i Jany Nováčkové (Respektovat a být respektovánjsou v tomto ohledu velmi důležitým průvodce. Téma vzdělávacího systému a sebe-řízeného školství je podrobně rozpracováno i v knize Dobrý život ve stínu konzumní společnosti - kapitoly z této knihy věnované výchově a vzdělávání vychází týdně na blogu pod názvem Škola základ života. Pokud neznáte příběh první demokratické školy na světě, určitě se podívejte na Summerhill

Koupit knihu

Online v ČR a SR

230 Kč

Obsah

Prolistujte si

Autor

Peter Gray

Peter Gray

Peter Gray působí jako profesor psychologie na Bostonské univerzitě. Je autorem široce rozšířené vysoko- školské učebnice psychologie, knihy Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life, a populárního blogu Freedom to learn. Ve svém výzkumu se zaměřuje na přirozené způsoby dětského vzdělávání a na celoživotní význam hry. Mezi jeho vlastní hry patří nejenom výzkum a psaní, ale také cyklistika, jízda na kajaku, lyžování nebo pěstování zeleniny.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

230 Kč

Autor: Peter Gray
Překlad: Petra Pokorná Žádníková
Počet stran: 141
Vazba: brožovaná, desky s klopami
Rozměr: 125 x 175 mm
Hmotnost: 161 g
ISBN: 978-80-909046-0-6
Rok vydání (CZ): 2023 
Rok vydání (Intl): 2020
Jazyk: český

Vaše názory