Rodinné hospodaření v měnícím se světě

450 Kč 19 €

Rodinné hospodaření v měnícím se světě

Permakulturní příručka udržitelného zemědělství, potravinové soběstačnosti, regenerace krajiny a odolnosti člověka

Známý permakulturní designer a učitel Ben Falk hospodaří na čtyřhektarovém pozemku v chladném americkém Vermontu. Používá při tom permakulturní design s důrazem na regeneraci, produktivitu a odolnost nejen krajiny, ale i samotného hospodáře. Konečným stadiem ekosystému má být lesní zahrada, která se kromě sklizně výživné úrody udržuje sama. Takové prostředí pak může podporovat vitální život svých obyvatel i následujících generací v kontextu globálních změn. Ve Vermontu je podobné podnebí jako v České republice, a tak se můžete inspirovat nesčetnými radami, jak vytvořit odolné, nízkoúdržbové a na pohled krásné hospodářství ve spolupráci s živly, rostlinami a zvířaty. Najdete zde podrobnosti o zadržování a využívání vody, tvorbě úrodné půdy, výsadbách dřevin s integrovaným chovem zvířat, lidském zdraví, pohodě a výživě, zajišťování vlastních zdrojů energie, a například i pěstování rýže. K tématu doporučujeme Slámu v botáchHostinuBio je naše cestaDomácnost bez odpadu a rozhodně Naše budoucnost je lokální.

Koupit knihu

Online v ČR a SR

450 Kč

Proč si přečíst

  • Strhujícím, autentickým a podmanivým způsobem popsaný příběh farmáře a stavitele Bena Falka, který během 7 let proměnil neúrodné 4 ha úhoru na malý ráj na zemi.
  • I přes osobní charakter textu se projevuje autorova metodičnost a systematičnost, díky nimž s úspěchy (ale také řadou slepých uliček, které se nebojí přiznat) aplikuje principy ekologického a permakulturního farmaření.
  • Celostní přístup permakultury k životu se promítá nejen v zemědělské činnosti, ale vlastně v každém Falkově rozhodnutí a činění: od stavby domu přes mezilidské vztahy až po design krajiny, do níž aktivně vstupuje.
  • Kniha je sice zasazena do amerického státu Vermont, klimatické podmínky jsou však velmi podobné jako v ČR: přesto publikaci doplňuje řada komentářů a poznámek zasazujících autorova doporučení do tuzemského kontextu, včetně zasvěcených doplňujících předělů od české permakulturní designérky Aleny A. Gajduškové.
  • Významně si rozšíříte obzory, zkušenosti i slovník: Falk přesvědčivě dokládá, že změna světa klepšímu je možná, pokud se o ni pokusíte ač v„malém“ sami..

V knize se dozvíte

  • Jak vytvořit i na poměrně malém pozemku fungující ekosystém produkující dostatek obživy, zabraňující erozi půdy, udržující vodu v krajině a podporující pestrost rostlinných i živočišných druhů.
  • Jak vytvořit prosperující symbiózu mezi i v Česku rozšířenými rostlinnými druhy, stromy nebo zvířaty – a dlouhodobě z ní těžit.
  • Co je úplným základem permakultury: trpělivé sledování, naslouchání, hodnocení úspěchů i neúspěchů – a teprve poté zasahování na řádu a vazeb, které si vytváří sama příroda; zrovna Ben Falk je však velmi aktivním činitelem a svými postupy a zkušenostmi vás bude inspirovat a nabíjet energií: ať hospodaříte na malé zahradě, rodové usedlosti nebo velkostatku.
  • Naučíte se, jak za užití prostých fyzikálních zákonů hospodařit svodou, energiemi, zemědělskými nástroji a stroji. Samostatné kapitoly věnoval Falk obydlí, zemním pracím, obživě, zvyšování odolnosti a obnově krajiny vnější i vnitřní. Chuťovkou jsou kapitoly věnované pěstování rýže nebo rozvoji houbových pěstíren.
  • Jak minimalizovat vnější vstupy, ať jde o jakoukoliv vaši aktivitu, a vrchovaté zužitkovat vše, co během roku pozemek a lidské činnosti přinášejí. Jak láká sám autor: „Viděl jsem, jak mohou lidské ruce spolu se semínky, houbami, zvířaty a deštěm za poměrně krátkou dobu přeměnit poškozenou krajinu ve vzkvétající živá společenstva. Mohu s čistým svědomím říct, želidská práce může urychlit ozdravení přírodních systémů. Jak se říká v permakulturních kruzích: ‚Jsme příroda v praxi‘.“

Prolistujte si

Autor

Ben Falk

Ben Falk

Život designéra, stavitele, ekologa, sadaře a milovníka toulek divokou přírodou neustále formuje jeho celostní přistup k tvorbě krajiny a budov. Na svém pozemku v Mad River Valley ve Vermontu, kde se nachází i jeho designové studio, dokazuje účinnost regenerativního přístupu. Studoval architekturu a zahradní architekturu a mámagisterský titul voboru uzemní plánování a design. V Nové Anglii už konzultoval stovky projektů pozemků a organizoval desítky kurzů permakulturního designu, výběru pozemku, designu mikroklimat a designu pro klimatickou změnu.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

450 Kč

Počet stran: 376 stran
Vazba: brožovaná
Rozměr: 17 × 24 cm
Hmotnost: 820 g
ISBN: 9788090801516
Rok 1. vydání: 2022

Vaše názory