Obnažený Západ

692 Kč 27 €

Obnažený Západ

Dvě knihy, které řadíme k těm nejaktuálnějším a nejpalčivějším, zkrátka k těm, které by si měl přečíst každý, kdo si přeje rozumět dnešnímu světu a kdo se chce vymanit ze spárů všudypřítomné propagandy a dezinformací: Propast - příběh toho, jak se svět rozdělil na bohatý sever a chudý jih z pera Dr. Jasona Hickela a Kdo vládne světu - příběh skutečného rozložení mocenských struktur v moderním světě od prof. Noama Chomského. Obě knihy jsou precizně vyargumentované, podložené stovkami zdrojů k případnému dalšímu bádání a studiu. Oba tituly patří k tomu nejdůležitějšímu, co je dnes v naší mateřštině k dispozici pro udržení si vlastního názoru, zlepšení imunity vůči nárůstu propagandy a důležitým impulzem do případného zapojení se hnutí za budoucnost bez válek, zbrojení, chudoby a ekologické destrukce. 

Koupit knihu

Online v ČR a SR

692 Kč

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

692 Kč

Vaše názory