Roztěkaná mysl

15,00 € 389,00 Kč
připravujeme

Roztěkaná mysl

Původ a léčení poruch pozornosti

Kniha by měla vyjít v polovině roku 2020. Pokud se o ní chcete dozvědět jako první, nechte na sebe kontakt zde.
Po knihách: Když tělo řekne NEDržte si své děti a V říši hladových duchů je to poslední kniha tohoto kanadského lékaře s maďarskými kořeny, který dovede pojmenovat nepojmenované a ukázat na pravé příčiny ne-mocí, ne-štěstí a ne-duhů dnešního světa. 
K Roztěkané mysli: Sám Maté žije s diagnózu ADD. Jak je něho zvykem, kniha přínáší (i) na toto téma zcela novou perspektivu a nový přístup k tomu, jak dětem i dospělým s ADD pomoci. V knize ukazuje, že porucha pozornosti není dědičná choroba, ale opoždění ve vývoji, postižení, které lze zvrátit. Vysvětluje, že okruhy mozku zodpovědné za emoční seberegulaci a řízení pozornosti se u lidí trpících poruchou pozornosti nedostatečně vyvinuly již v raném dětství – a proč k tomu došlo. Ukazuje, jak mentální „vypínání“ a náchylnost ke snadnému rozptýlení jsou psychologickými následky životních prožitků, včetně těch, k nimž jsme přišli už v lůně. Umožňuje rodičům pochopit, jak funguje hlava jejich dětí trpících poruchou pozornosti, a dospělí s těmito obtížemi tu získají informace a nový pohled na své emoce a chování. Vyjadřuje optimizmus ohledně neurologického vývoje, který může pokračovat i v dospělosti.  Představuje program, který tento vývoj podporuje jak u dětí, tak u dospělých.

  Koupit knihu

  Online v ČR a SR

  15,00 €

  připravujeme

  Osobně

   

  Autor

  Gábor Maté

  Gábor Maté

  Kanadský lékař maďarského původu, který zasvětil většinu profesního života lečbě a výzkumu závislostí a práci s umírajícími. Ve svých knihách a projevech propojil závislosti, ADHD a řadu civilizačních chorob s traumaty v období ranného dětství. Jeho závěry byly zpočátku kacířské, ale postupně - tak, jak pomáhají zachraňovat tisíce a tisíce životů, se dostávají i do středního lékařského proudu. Více o něm na Wikipedii nebo na jeho stránkách Drgabormate.com.

  Kde knihu koupit

  Online v ČR a SR

  15,00 €

  připravujeme

  Osobně

  Vaše názory