Kapitoly z dospělé ekonomie

11,30 € 289,00 Kč
E-book 9,00 € 231,00 Kč

Kapitoly z dospělé ekonomie

O tom, jak funguje náš ekonomický systém a jak si i v něm vybudovat dobrý život

Druhá kniha české antropoložky Kateřiny Varhaník Wildové, autorky kultovního a vele-úspěšného Manifestu disfrutalismu (dnes k dispozici ve formě ebooku). Málokdo umí v naší mateřtině popsat fungování našeho ekonomického a společenského systému, který určuje do velké míry to, čemu dáváme v životě hodnotu, jak pracujeme, jak přistupujeme ke vztahům s lidmi nebo k volnému času. Pochopit tyto (do velké míry nepřiznané a neviditelné) fenomény mohou zlepšit schopnpst kritického myšlení, zvýšit odolnost vůči mediální manipulaci a najít si tak v životě vlastní cestu.
Knihu si můžete pořídit ve dvou cenově zvýhodněných balíčcích. První je: Alternativní ekonomika společně s dvěma důležitými knihami Nadi Johanisové (Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem - Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě i člověku a Ekonomičtí disidenti - Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení)
Druhý balíček je Soběstačnost, kde knihu najdete společně s Sláma v botách 2 a Jak se žije u Wohlebbenů.

Koupit knihu

Online v ČR a SR

11,30 €

E-book

9,00 €


Osobně

 

Proč si přečíst

 1. Skutečně je nezbytné, aby lidská ekonomická činnost byla v rozporu s ohledem k životnímu prostředí? Musíme podřizovat své chování ekonomickým teoriím nebo by to mělo být naopak?
 2. Kapitoly z dospělé ekonomie možná přinášejí více otázek než odpovědí. Právě takové je hlavní poselství knihy – naučme se tázavě pohlížet na věci, které bereme jako samozřejmé. Pomůže nám v tom antropologická perspektiva.
 3. Porozumět komplexnímu světu dneška není v silách jednotlivce, ale každý z nás se může naučit dívat se kolem sebe a lépe analyzovat své každodenní jednání. Nejsme pasivními aktéry. Můžeme měnit své vlastní životy, vytvářet lokální ekonomiky, jak již se to podařilo mnohým.
 4. Globalizovaná ekonomika vyžaduje zásadní přenastavení v uvažování lidí. Je třeba začít přemýšlet dospěle, na základě dostupných informací a s plnou odpovědností za naše jednání.
 5. Patrně nikdy plně nepochopíme lidskou ekonomickou činnost, stejně jako nepochopíme, co je člověk. To nám však nebrání myslet ohleduplnou ekonomii a zdokonalovat se v lidskosti.

V knize se dozvíte

 • že není jedna ekonomie, ale spousta ekonomií, a ještě více ekonomik
 • že ekonomii definují naše morální hodnoty
 • že ekonomie není jen o penězích, ale především o lidské energii a čase
 • co jsou peníze a jakých forem nabývají
 • že volný obchod je volným obchodem pro hrstku vyvolených, zatímco milióny lidí v ekonomických aktivitách omezuje
 • že jako lidé musíme přijmout ekologická omezení našich ekonomických aktivit, máme-li vůbec přežít
 • jak si užít minimalismus a vlastní schopnosti
 • jak být ve světě aktivním aktérem a užívat si to
 • že možnosti tu jsou

Prolistujte si

Autor

Kateřina Varhaník Wildová

Kateřina Varhaník Wildová

Kateřina Varhaník Wildová (1975) vystudovala obor antropologie na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově, kde současně studuje v doktorském programu. Pochází z Prahy, ale městský život nesplňoval její představy o dobrém životě, od roku 2006 proto žije na venkově. S dětmi odešla žít do hor ve španělské Andalusii, kde se věnovala antropologickému výzkumu lifestylových migrantů, jejich každodennosti, ekonomického života a hodnotové orientace. Tato zkušenost byla podnětem k napsání knihy Manifest disfrutalismu a zároveň podnítila další tázání po povaze peněz a lidského ekonomického chování, probudila zájem o výzkum schopností. Avšak spíše než čistě teoretické úvahy ji přitahuje sociální experiment – experimentuje s alternativní měnou, barterem, komunitní soběstačností či materiálním minimalismem. Aktuálně žije a tvoří v maringotce na Vysočině.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

11,30 €

E-book

9,00 €


Osobně

Počet stran: 176 stran
Vazba: brožovaná
Rozměr: 133 x 200 mm
Hmotnost: 200 g
ISBN: 978-80-87917-39-8
Rok vydání: 2017

Odkazy

Vaše názory