Jak jsme se stali kolonií

258 Kč 11 €

Jak jsme se stali kolonií

O tom, jak jsme se stali evropskou Bangladéší

Důležitá kniha pro pochopení stavu naší společnosti zkraje 21.století. Autorka popisuje to, jak jsme se začali integrovat do světové ekonomiky za situace, kdy se kapitalismus nalézal ve vážných problémech. Rozpad východního bloku tehdy přišel jako na zavolanou – kapitalismus umožnil, aby Velkou recesi odložil o dvacet let. Někdejší socialistické země se staly nejen novým vítaným odbytištěm, nýbrž i živou laboratoří, v níž se, za podpory místních elit, testovaly účinky receptů tržního fundamentalismu, jako je deregulace, samoúčelná privatizace, sázka na konkurenci cenou, nízké mzdy a nízká přidaná hodnota. Čtenář tu s hořkostí pochopí, že Česko zkraje 21.století a evropské kolonie do poloviny 20.století mají společného mnohem víc než bychom si dokázali připustit.
Není to však ani zdaleka jenom depresívní čtení. Autorka sama uvádí, že smyslem její knihy není „plakat nad rozlitým mlékem“. Nastiňuje vizi do budoucna, jakož i strategii, která nám může pomoci, abychom se z postavení kolonie vymanili. Kniha velmi dobře doplňuje balíček knih alternativní ekonomika knih antropoložky Kateřiny Varhaník Wildové a ekologické ekonomky Nadi Johanisové, Ekonomii koblihy od Kate Raworthové a Slepé skvrny od Daniela Prokopa. 

Koupit knihu

Online v ČR a SR

258 Kč

Proč si přečíst

  1. Podle sociologů až 80% našeho chování je odrazem chování lidí okolo nás. Chceme-li své chování změnit (třeba jenom změnit to, jak pracujeme), je třeba pochopit systém. Jedině tak ho můžeme měnit nebo opouštět. Toto je kniha o systému.
  2. Pochopíte tu řadu dalších důležitých souvislostí fungování našeho hospodářství a společnosti.

V knize se dozvíte

  • Od roku 2006 neustále roste odliv zisků ze země a klesá podíl reinvestovaných zisků - za rok 2014 to bylo 219,3 mld dividend proti 94,2 mld reinvestovaných zisků. I to je příznak statutu kolonie.
  • ČR se „nachází až na 23. místě v zaměstnání ve vědomostních službách, což poukazuje na slabou propustnost přímých zahraničních investic do obecného výzkumu a koncentraci ČR na části výrobního procesu se slabou přidanou hodnotou“.
  • Koloniální postavení má bohužel i své politické a mezinárodní důsledky. Projevuje se v neschopnosti a neochotě elit vnímat, v jakém prostředí se Česko nachází a jaké jsou jeho strategické zájmy, jakož i neschopnosti klást si skutečně důležité otázky.
  • „Stali jsme se politickou periferií, která v zahraničněpolitické orientaci nemá dodnes definován ná­rodní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. Náš myšlenkový obzor se redukuje na mechanické přebírání vzorů ze Západu…
  • Energie se věnuje margináliím, protože Česká republika je mimo dění, mimo hlavní intelektuální debaty. Hlubší otázky se ani nekladou, protože v podtextu se tuší, že u nás se stejně řešit nebudou, respektive že k nám dojdou jako poslední. Politika se omezuje na nastavení dobré „operativy“, protože strategii už jsme dávno přenechali někomu jinému.“

Prolistujte si

Autor

Ilona Švihlíková

Ilona Švihlíková

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (1977) patří k našim nejvýraznějším ekonomům a také nepřehlédnutelným propagátorům ekonomických alternativ. Profesně se věnuje mezinárodní ekonomii, především aspektům globalizace, energetice a politické ekonomii. V roce 2010 vydala monografii Globalizace a krize, v roce 2014 Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci, v roce 2017 knihu s názvem Kapitalismus, Socialismu,
Vyučuje na VŠE, hojně publikuje, přednáší v ČR i na Slovensku, vystupuje v rozhlase i televizi.
V roce 2010 založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která podporuje účast občanů na veřejném životě a ekonomickou demokracii. Přispívá do internetového magazínu Argument.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

258 Kč

Počet stran: 232 stran
Vazba: vázaná
Rozměr: 14 × 21,6 cm
Hmotnost: g
ISBN: 978-80-87950-17-3
Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Odkazy

Vaše názory