Důkaz, že sebeřízené vzdělávání funguje

220 Kč 10 €

Důkaz, že sebeřízené vzdělávání funguje

Vybrané texty předního propagátora sebeřízeného vzdělávání Petra Graye

Přechod od povinného, nařízeného vzdělávání k sebeřízenému, je jedním z nejdůležitějších kroků, který potřebujeme jako lidstvo učinit. Máme-li se jako druh posunout ve vývoji dál a postavit se krizím, kterým nyní čelíme, je to nevyhnutelné. Česká republika má mezi zeměmi OECD jednu z nejsvobodnějších legislativ, která sebeřízené vzdělávání, do velké míry, umožňuje. Je nyní především na rodičích, jak tuto příležitost využijí. Texty Petra Graye a u nás např. i Jany Nováčkové (Respektovat a být respektován) jsou v tomto ohledu velmi důležitým průvodce.  
Tato kniha navazuje na Svobodu učení, která je k dispozici už pouze jako ebook a je souborem vybraných a upravených esejí, které Peter Gray publikoval na svém blogu v rámci časopisu Psychology Today. Důkaz, že sebeřízení vzdělávání funguje a Svoboda učení mají první 4 kapitoly shodné. Jde o první do češtiny přeloženou publikaci ze čtyřdílné série, která se zabývá tématem sebeřízeného vzděláváni. Další tři knihy budou časem v češtině k dispozici také (How children acquire „academic“ skills without formal instruction, The harm of coercive schooling a Mother nature´s pedagogy).
Téma vzdělávacího systému a sebe-řízeného školství je podrobně rozpracováno i v knize Dobrý život ve stínu konzumní společnosti.

Koupit knihu

Online v ČR a SR

220 Kč

Proč si přečíst

Peter Gray dává čtenáři možnost nahlédnout na podstatu sebeřízeného vzdělávání. Poukazuje na jeho základní principy a podmínky, které jsou nezbytné pro jeho přínosné fungování. V této publikaci Peter Gray skvěle propojuje vlastní výzkum a zkušenosti spolu se zkušenostmi rodičů unschoolerů i samotných unschoolerů, kteří již dospěli. 

V knize se dozvíte

Čtenář má možnost dočíst se prostřednictvím přímých citací získaných v dotazníkových šetřeních např.
· o přínosech i úskalích unschoolingu,
· o pohnutkách, které rodiny k rozhodnutí o unschoolingu vedly,
· o výzvách, které unschooling přináší apod.

Obsah

Prolistujte si

Videa

Další videa

Autor

Peter Gray

Peter Gray

Peter Gray působí jako profesor psychologie na Bostonské univerzitě. Je autorem široce rozšířené vysoko- školské učebnice psychologie, knihy Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life, a populárního blogu Freedom to learn. Ve svém výzkumu se zaměřuje na přirozené způsoby dětského vzdělávání a na celoživotní význam hry. Mezi jeho vlastní hry patří nejenom výzkum a psaní, ale také cyklistika, jízda na kajaku, lyžování nebo pěstování zeleniny.

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

220 Kč

Autor: Peter Gray
Překlad: Petra Pokorná Žádníková
Počet stran: 124
Vazba: brožovaná
Rozměr: 125 x 175 mm
Hmotnost: 144 g
ISBN: 978-80-908759-4-4
Rok vydání (CZ): 2023 
Rok vydání (Intl): 2021
Jazyk: český

Vaše názory